Er is binnen mijn bedrijf nauwelijks sprake van enig initiatief bij de mensen, hoe buig ik dat om?

Dit is duidelijk een gedragsaspect binnen uw organisatie die duidt op een zekere mate van onzekerheid en angst. De vraag is in hoeverre die ook al echt verankerd zit in de cultuur of dat dit een recent fenomeen is? Is dit bijvoorbeeld typerend voor een (aantal) individu(en) of geldt dit in het algemeen? Zijn er bijvoorbeeld specifieke gebeurtenissen geweest waardoor men terughoudend is geworden? Zo zijn er een groot aantal vragen te stellen om meer licht op de zaak te werpen. Bij Cultuur en Communicatie gaat het om gedrag. Gedrag van mensen. Hoe gaat men met elkaar om? Hoe communiceert men met elkaar, bestaat er een gezonde dialoog. Is er ruimte voor afwijkende opvattingen en meningen? Hoe liggen de machtsverhoudingen en wat zijn de weerstanden binnen de organisatie of bij bepaalde personen? Op het moment dat het duidelijk is wat er aan het gedrag in een organisatie ten grondslag ligt is het ook mogelijk om een traject op te zetten om dit gedrag te veranderen. In dit geval te beginnen met benoemen van de factoren die de angst en terughoudendheid veroorzaken vanuit de top en dan om op creatieve wijze te verzinnen wat de mogelijkheden zijn om de situatie veiliger te...