Er lijkt een voordurend sluimerend conflict en argwaan onder de mensen te zijn, hoe los ik dat op?

Het lijkt erop dat er sprake is van onopgeloste conflicten of oude pijn uit het verleden die niet adequaat aangepakt zijn en als oude wonden blijven opspelen. Zodra er weer iets gebeurt, dat de ervaringen uit het verleden weer oproept, speelt dit weer op. Is hier wellicht sprake van unfaire of onrechtvaardige behandeling van mensen of toezeggingen die niet waargemaakt zijn? Is er communicatie tussen afdelingen of niveaus binnen de organisatie die niet meer open en direct verloopt of waar grote misverstanden en misvattingen niet meer uitgesproken worden ?
Bij Cultuur en Communicatie gaat het om gedrag. Gedrag van mensen. Hoe gaat men met elkaar om? Hoe communiceert men met elkaar, bestaat er een gezonde dialoog en is er ruimte voor afwijkende opvattingen en meningen? Hoe liggen de machtsverhoudingen en wat zijn de weerstanden binnen de organisatie of bij bepaalde personen?
Op het moment dat het duidelijk is wat er aan het gedrag in een organisatie ten grondslag ligt is het ook mogelijk om een traject op te zetten om dit gedrag te veranderen. In dit geval te beginnen met benoemen van de conflicten en incidenten en het aan de orde brengen van het gebrek aan open communicatie en wellicht het gebrek aan respect. Vervolgens een stap dieper te gaan en te bespreken wat dit veroorzaakt heeft en wat het effect ervan is op het individu.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *