Er is in mijn bedrijf geen eenheid onder de mensen, hoe verander ik dat?

In hoeverre is het binnen de organisatie duidelijk waar het om draait? Wat de doelen en het belang van de organisatie als geheel zijn? Is het duidelijk wat ieders rol in het grotere geheel is? Wordt er voldoende aandacht besteed aan het verbinden van de mensen met de ‘hogere’ doelen van de organisatie? En voor de betrokkenheid als mens en dat eenieders bijdrage daarin als waardevol wordt ervaren? Het alternatief is namelijk dat iedereen zijn eigen weg gaat, vaak ook met de beste intenties, maar dat de ‘gerichtheid op het doel’ ontbreekt. Dan wordt het al snel een Poolse landdag waarbij iedereen een andere kant op gaat.
Op het moment dat het duidelijk is wat de oorzaak van het gebrek aan verbinding en betrokkenheid is, is dat ook vrij eenvoudig met een aantal stappen te verhelpen. Essentieel daarbij is dan wel dat de gemeenschappelijkheid benadrukt wordt en dat mensen ook echt voelen dat ze ergens onderdeel van zijn. Dat men een eigen rol en bijdrage mag leveren om het doel, de droom, te realiseren.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *