Projecten

Actueel:

 

Diverse kleinere (maatschappelijke) trajecten (sparring partner / coach), o.a.:

 • Coachen van bestuurders van Jongeren-stichting (Raaz) op persoonlijke effectiviteit en toekomstontwikkeling.
 • Diverse kleinere maatschappelijke projecten ( o.a. evenement Amnesty – SGI-NL, Lezing Waalse Kerk, Projectleiding De Strijene)
 • Begeleiding en advies opstart nieuwe initiatieven (De Kunstkamer, Therapeutencollectief,  startende ondernemers,…),

 

Comenius College Capelle aan de IJssel
(Interim docent / mentoraat VMBO)

comeniusTen behoeve van het VMBO van het Comenius College wordt gedurende 2018 een interim opdracht ingevuld voor het verzorgen van het docentschap en mentoraat. Specialisme is het zorg dragen voor moeilijk hanteerbare klassen.

 

NCOI Opleidingen
(Productontwikkeling)

ncoiTen behoeve van een nieuwe studierichting binnen de NCOI is een geheel examenprogramma, inclusief eindtoetsen en criteria ontwikkeld.

 

Recente projecten / opdrachten:

 

NBD Biblion
(transitiemanagement)

nbd-biblion Begeleiding van directie en MT bij NBD Biblion, dé partner voor de bibliotheken, bij een omvangrijk transitieproces om sneller, flexibeler, wendbaarder, efficiënter en klantgerichter te werken (snellere leveringen, lagere kosten, minder personeel). Sparring partner voor directie en MT. Actualiseren van Missie, Visie en Doelen en de positionering in de markt als nieuwe basis en fundament voor transitie. Opstellen blauwdruk en veranderplan voor transitie. Interne communicatie en begeleiding van verbeterteams.

 

Sogeti
(OrganisatieVitaliteit)

Ten behoeve van één van de asogetifdeling binnen Sogeti een interactieve kennismakings-workshop over de opbouw, de kenmerken en de impact van Vitale Organisaties verzorgd, inclusief het model ontwikkeld door De Werkplaats.org. Resultaten: een overzicht met concrete acties en stappen ter verbetering.

 

NCOI / Luzac Opleidingen
(business development)

Binnen hencoit geheel van opleidingen van de NCOI is een ontwikkelopdracht gerealiseerd om enerzijds bij te dragen aan de ontwikkeling van het opleidingsprogramma van Luzac en anderzijds om dit te promoten in de markt.

 

Oudere en/of langlopende projecten / opdrachten:

 

Novera,
‘a bridge to the future’

Stichting Novera, een ontwikkelingsinitiatief voor een nieuwe vorm van onderwijs. Novera Centre of Expertise, gericht op technologische en sociaal-emotionele innovatie.
Het aanbieden van hoogwaardig en gepersonaliseerd onderwijs van 0 tot 18 waarbij een nieuwe generatie kinderen verspreid over de hele wereld hun eigen unieke talenten optimaal ontwikkelen in een kind centrum. Novera onderwijs biedt kinderen en ouders compleet inzicht in de (inter-)persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en stelt hen in staat richting te leren geven aan hun eigen leerproces door middel van o.a. het ‘WatchMe.Grow!’ programma. Bij Novera worden faciliteiten, onderwijsleermiddelen en docenten geënt op de samenleving van de toekomst.

Partners waar we in dit project mee samen werken:

partners

 

 

Bestuurslid InConjunction
“ Match 2 Innovate”

Opstart en Haalbaarheidsonderzoek voor stichting InConJunction.  Dit initiatief richt zich op het vergroten icjvan de innovatiekracht binnen het MKB, door het beschikbaar stellen van jonge, hoog opgeleide en pas afgestudeerde specialisten (HBO/WO) in techniek, engineering, bedrijfskunde, economie, marketing, etc.
In specifieke en vooraf geselecteerde innovatie-projecten én onder ervaren deskundige (bege-)leiding.
Tweede doel is werkgelegenheids-bevordering voor afgestudeerde HBO-ers. Project is na eerste pioniersfase gestaakt.

 

Oprichting Stichting Dierkeur
Keurmerk Dierenambulances

dierOp basis van een publiek-privaat convenant van een vijftal partijen (o.a. Min.v.EZ en De Dierenbescherming) eind 2011 is een keurmerkstichting opgezet en ingericht.

Resultaten zijn:

 • Een getoetst en gedragen keurmerk voor Dierenambulances
 • Een operationele organisatie, inclusief bestuur, secretariaat en vrijwilligers.
 • Een eerste groep organisaties getoetst en voorzien van keurmerk.

Op 3 februari 2014 zijn door de Staatssecretaris van Economische Zaken de eerste keurmerken Diervervoer uitgereikt.

 

Gerechtsdeurwaarderskantoor
(executive coaching)

Binnen een Gerechtsdeurwaarderskantoor zijn na een kort onderzoek de volgende zaken gerealiseerd:

 • Analyse en advies, inzake knelpunten en oplossingen voor een vastgelopen veranderings-/ICT-project.
 • Een coachingstraject met de directieleden, met als aandachtspunten Leiderschap, Duidelijkheid, Authenticiteit en Rolverdeling.
 • Een 2-daagse workshop om op intuïtieve wijze tot een visie document en aanzet tot doelen en strategie voor de komende jaren te komen.

EECV
(teambuilding/groepsinterventie)

Een 2-daagse interventieworkshop, cq. training georganiseerd voor een afdeling van ca. 7 personen, met volledig verstoorde persoonlijke verhoudingen en productiviteit. Resultaat was een bijzonder proces waarbij na de nodige confrontaties en inzichten wederzijds respect in de afdeling is teruggekeerd.”

 

Imtech Technical Systems
(positionering en teambuilding)

Binnen Imtech ICT TS, een Technische Automatiseringsbedrijf van ca 75 FTE (ca. 7,5 Mln. omzet) zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • Interventie en teambuilding binnen het MT door enerzijds vergroten van betrokkenheid managers, nieuwe samenstelling MT, een cultiveren van eenheid,
 • Verbetering van positionering van bedrijf binnen Imtech ICT en in de markt,
 • Ontwikkeling van nieuwe, gedragen visie en strategisch plan en marktherstel,\blijvend positieve financiële resultaten, ondanks crisis.

Kamers v. Koophandel
(vraaggestuurde dienstverlening)

Binnen KvK NL zijn meerdere strategische dienstverleningsprogramma’s (KNS en V6) gerealiseerd aan de hand van een innovatief logistiek concept. Resultaten:

 • Herinrichten van voorlichting en advies (FO en BO)
 • Herpositionering van landelijke voorlichtingsfunctie (inclusief KvK.nl en FO, en de samenwerking met de andere branchepartijen binnen het MKB.

IBS Consist
(professionalisering en prestatieverbetering)

 Binnen de Unit Consultancy van IBS Consist, een afdeling van ca 45.professionals (ca. 4,5 Mln. omzet), zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • Productiviteitsverhoging tot ca 85% productieve inzet,
 • Cultuuromslag interne naar een klantgerichte focus en vergroting van motivatie en betrokkenheid van medewerkers,
 • Professionalisering van adviesvaardigheden en competentieontwikkeling van de medewerkers,
 • Ontwikkeling van Business Consultancy en Business Intelligence,
 • Invoering projectadministratie (PAS) en KPI Dashboards.