Onze Missie, Visie en Motivatie

De Missie van De Werkplaats.org luidt:

“Organisaties beter te laten presteren door te benoemen wat belemmert, de belemmeringen weg te nemen, en de vitaliteit van de organisatie te vergroten”. Vervolgens gaan we doelgericht en daadkrachtig aan de slag om de prestatieverbetering te realiseren. Zodat:

  • Organisaties beter voorbereid zijn op de toekomst: innovatiever, flexibeler, slagvaardiger, verantwoordelijk. (Wendbaar en Agile)
  • Organisaties een constructieve bijdrage leveren aan een betere samenleving en maatschappelijke bijdrage leveren ipv alleen een winst nastreven (Waarde-creatie)
  • Wij op onze wijze een bijdrage leveren aan een betere wereld voor komende generaties.

Onze Visie op het werk is dan ook:

  • dat gelukkige mensen die voldoening vinden in hun werk beter presteren, en
  • dat waarde creatie leidt tot winst, streven naar winst leidt niet tot creatie van meer waarde,
  • dat organisatieontwikkeling vanuit zowel de harde structuurkant alsook vanuit de zachte gedragskant het meest succesvol werkt.

Wat ons drijft is de ervaring en de diepe overtuiging dat als mensen zich écht verbinden aan hun werk en hun werkgever, ze daar dan meer voldoening uit halen, zich met meer enthousiasme inzetten én ze uiteindelijk meer waarde creëren.  Zowel voor de eigen organisatie als maatschappelijk.

De voldoening die wij krijgen – wanneer na de realisatie van een opdracht mensen weer blij, enthousiast en productief in hun werk zijn, in volle verbinding het leiderschap tonen dat bij hen past – is voor ons het voornaamste motief. Een betere wereld, ook binnen de zakelijke sfeer.