Diensten

Zoals gezegd is onze aanpak vooral praktisch, pragmatisch, intuïtief en niet al te theoretisch en werken we met ´dat wat zich aandient´. Wij zijn niet strikt gebonden aan modellen en methoden. De professionals van DWP staan haar klanten vooral “met raad en daad bij”. Zo verankeren we ook de vernieuwing in uw organisatie.

De diensten vanuit de Werkplaats.org (of haar partners) zijn vooral en met name:

 1. Vitaliteitsscan of Organisatieonderzoek “Het verborgene aan het licht brengen ……..”
 2. Interim Management “Daadwerkelijk vernieuwing effectief realiseren”
 3. Executive Coaching “Wat niet aan de orde komt, komt ook niet in orde”

 

 1. Quick Scan of Organisatieonderzoek:
  Op basis van het door de Werkplaats ontwikkelde model voor organisatievitaliteit kunnen we binnen uw organisatie een Scan verzorgen die binnen afzienbare tijd en kosten te realiseren is.

De organisatieonderzoeken binnen en met de bestaande organisatie zijn erop gericht om zowel knelpunten, alsook de kansen binnen de ´harde´ kant van de organisatie zoals de processen, structuren, inrichting of systemen vast te stellen. Als onderdeel van het onderzoek, belichten we eveneens de ´zachte´ kant van de organisatie, zoals gedragingen, communicatie, samenwerking, opvallende cultuurelementen.

Het verleden, de geschiedenis van een organisatie speelt hier eveneens een rol. Zijn er bijvoorbeeld opvallende gebeurtenissen, samenhangen of personen geweest die een rol spelen in de huidige situatie. Organisatie-opstellingen zijn bijvoorbeeld een goed instrument om dit vast te stellen, naast de meer gebruikelijke interviews, observaties en documentair onderzoek.

 1. Interim Management:
  Bij opdrachten op het gebied van Interim Management (verandermanagement) om een voorgestelde of ingezette verandering ook daadwerkelijk te realiseren zullen wij op tijdelijke en/óf part-time basis deskundige ervaring inzetten om het management te versterken. Interim Management kenmerkt zich door snel en effectief een verandering in de organisatie te realiseren, doelgericht en met oog voor de menselijke aspecten verbeteringen door te voeren.

Lees meer over verandermanagement...

 1. Executive Coaching:
  Bij de advies en/of coachingstrajecten richten wij ons op directie en managementleden, om mensen in korte afgebakende tijd d.m.v. confrontatie, reflectie en feedback van nieuwe inzichten en vaardigheden te voorzien om beter en effectiever te functioneren.
  Om krachtiger en waarachtiger in de eigen rol te staan, o.a. op het gebied van Leiderschap, Persoonlijke effectiviteit & Communicatie (effectiever als leidinggevende ?).

Lees meer over de aanpak bij het coachen

 

Adviseren
Bij het Adviseren van directie en het managementleden zullen we gedurende een beperkte tijd de mensen intensief begeleiden en van kennis en ervaring, en concrete oplossingen voorzien, om een specifiek en afgebakende probleemsituatie of vraagstelling op te lossen, o.a. op het gebied van:

Lees meer over de aanpak van het adviseren

 

Training & Workshops
In bijzondere situaties is het ook mogelijk om met groepen aan de slag te gaan in de vorm van een training of workshops . Dit werk zal altijd meerdere dagen in beslag nemen en zal worden uitgevoerd in samenwerking met één of meerdere andere ervaren coaches/trainers.
Deze trainingen zijn per definitie maatwerk.