zintekst
winstekst
ontwtekst
plaatstekst
meerwaardetekst
mensentekst

Welkom bij De Werkplaats.org, uw partner voor prestatieverbetering.

Onze focus ligt op het binnen een redelijk korte termijn in kaart te brengen en te analyseren wat er speelt. Vervolgens inzicht te geven wat de belemmeringen en knelpunten zijn. Wij zijn gericht op vernieuwing, vitaliseren en tot bloei brengen van organisaties. Wij zij er trots op als we ze weer optimaal laten presteren.

Onze mening is dat (vitale) organisaties beter functioneren en beter presteren als de mensen in de organisatie gelukkiger en intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken.

Wij zijn uw partner voor het doelgericht en daadkrachtig realiseren van:
• Verbetering van vitaliteit en prestaties van uw organisatie;
• Ambitieuze en innovatieve vernieuwing
• Interim versterking van uw management d.m.v.  tijdelijke en/of parttime inzet van ervaren en deskundige professionals.

Wij zoeken vooral de diepgang op en vertellen u onomwonden wat er speelt en gaan vervolgens doelgericht aan de slag om verbeteringen te realiseren.

“Het verborgene aan het licht brengen!”

Lees verder…

Visie op vitale organisaties

Visie op Vitale Organisaties Inleiding Vitaliteit in organisaties is, net als het begrip duurzaamheid, hot en wellicht ook wel ‘hip’. Wanneer men op internet met Google zoekt op het begrip Vitaliteit in organisaties, of organisatie vitaliteit, dan zijn er legio artikelen van diverse auteurs en adviseurs te vinden. Ook is er een redelijk aantal méér wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de waarde en het effect van Vitale Organisaties[1]. Maar vooral is het opvallend  hoeveel hits het woord vitaliteit tegenwoordig krijgt. Waren dat er in 2011 nog net geen 500.000 en in 2014 zo rond de 650.000, inmiddels zijn dat er bijna 1,5 Miljoen hits. Dus 1,5 Miljoen publicaties. Voor “Vitality” zijn  dat er inmiddels 65 miljoen hits. Er wordt dus heel erg veel over geschreven. Voorts valt het verschil op in de manier waarop er wordt geschreven over organisatie vitaliteit. De meest voorkomende toepassing van dit begrip is een nogal smalle toepassing, daar gaat het dan voornamelijk over vitaliteit binnen organisaties bij de mensen die er werken. Zijn de mensen binnen de organisatie vitaal? Of ze gezond leven, ze voldoende bewegen en of ze gezond eten aangeboden krijgen door de werkgever? In het beste geval gaat het ook over de vraag of vitaliteit van de mensen ook onderdeel is geworden van het beleid, of er een ‘programma’ op wordt aangeboden en of er een zekere mate van balans tussen werk en privé bestaat.  Ook wordt het begrip vitaliteit van de organisatie nogal eens verward met duurzaamheid of de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Visie op Vitale Organisaties In onze ogen is een dergelijke smalle visie op organisatie vitaliteit een te...